Qui som

MANIFEST DE LA PLATAFORMA  EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DELS DRETS DE LA GENT GRAN.

Amb el suport de les entitats sotasignants, es crea a Manresa la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Aquest iniciativa neix de la preocupació compartida pels seus impulsors en relació amb el futur de les pensions públiques i també en relació amb les múltiples mancances que patim el col·lectiu de la gent gran pel que fa a serveis i equipaments específics per aquesta etapa de la nostra vida. Tal com el seu nom indica, son dos els objectius que ens proposem aconseguir amb el treball conjunt de totes les entitats que formem part de la Plataforma.

1.- LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. El sistema públic de pensions s’ha consolidat com el principal eix vertebrador de l’Estat de Benestar i és la més important i estable font d’ingressos per a 9 milions de pensionistes i jubilats en el conjunt de l’estat espanyol. Les pensions públiques també estan servint, en l’actual situació de crisi, com un element fonamental  per equilibrar els pressupostos de les famílies afectades per la precarietat laboral, l’atur i la desprotecció social.

La sostenibilitat del sistema públic de pensions es troba avui amenaçada com a conseqüència de l’augment de l’atur derivat de la crisi i de les polítiques econòmiques d’austeritat imposades pels governs amb l’excusa de lluita contra la crisi. Revertir la lamentable situació del mercat laboral i aconseguir ocupació estable, de qualitat i amb bons salaris és un element bàsic per aconseguir la sostenibilitat del sistema de pensions com també ho es activar vies complementàries de finançament a través d’impostos.

Des de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran, activarem campanyes d’explicació i mobilització que sumin els esforços dels ciutadans actius i pensionistes per aconseguir canviar les polítiques que ens han portat a l’actual situació.

2.- LA DEFENSA DELS DRETS DE LA GENT GRAN. La crisi econòmica que encara continuem patint moltes famílies, ha incidit negativament en la qualitat de vida de la gent gran. No només amb la pèrdua del poder adquisitiu de les pensions, sinó també degut a que les pensions s’han convertit en un factor necessari per a moltes famílies i també degut a que les mal anomenades polítiques d’austeritat han incidit en una reducció dels nivells de prestació dels serveis públics que necessitem la gent gran per garantir una bona qualitat de vida. Per això, treballarem per aconseguir un compromís ferm per part dels poders públics per millorar la disponibilitat i la qualitat dels serveis públics relacionats amb les necessitats quotidianes de les persones grans, especialment amb tot allò relacionat amb l’accés als serveis socials i sanitaris, l’enfortiment de les polítiques d’atenció a la dependència, l’eradicació de la violència i la discriminació contra la gent gran, la provisió d’entorns urbans favorable i la participació política efectiva.

Manresa, 1r de maig de 2017

ENTITATS QUE FORMEN PART DE LA PLATAFORMA:

  • Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
  • Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa
  • Associació Viure i Conviure
  • Associació Amics de la Gent Gran
  • CCOO
  • UGT
  •  …./..