Instància / document de la “Plataforma” presentat a l’Ajuntament (25-6-2019)